طراحی لوگو از دیدگاه استاد مرتضی ممیز

طراحی لوگو از دیدگاه استاد مرتضی ممیز

یکی از معروف ترین لوگوهای مطرح ایران، لوگوی سازمان استاندارد ایران می باشد. همه ی ما با شنیدن نام استاندارد، اولین چیزی که بخاطر می آوریم، لوگوی این سازمان می باشد. اما سوال این است که آیا طراح لوگو این سازمان را می شناسید؟